Een wetenschappelijke vraag?

‹ Terug naar de zoekresultaten

Waait het de laatste jaren vaker dan vroeger?

Thema: Aarde, oceanen & ruimte

Vraag gesteld door: Dominiek (54 jaar)

Context van de vraag:

Mijn vrouw en ik gaan vaak fietsen en hebben de indruk dat er de laatste jaren veel minder windstille dagen zijn dan vroeger, ook in de lente en de zomer. Klopt die indruk en zo ja, hoe komt dat? Heeft dat met een globale verandering van het weerpatroon/klimaat te maken?

Antwoord:

Beste Dominiek,

Elke dag als ik naar het werk fiets, doe ik dezelfde waarneming als jij. Ik heb dit dus eens uitgezocht. Het probleem met metingen van windsnelheid, is dat die niet eenvoudig consistent uit te voeren zijn. Er zijn dus relatief weinig betrouwbare historische data beschikbaar.

Toch zijn er onderzoekers die globale winddata sinds 1960 bij elkaar hebben gelegd, en ze zien inderdaad een trend: de windsnelheid... daalt! Hetzelfde zien we trouwens als we enkel naar Ukkel kijken (zie de link hiernaast).

We zien duidelijk dat de windsnelheid daalt, maar hoe komt dat? Het kan liggen aan toegenomen bebossing, toegenomen bebouwing, een verschil in luchtcirculatie door stijgende temperaturen, of ook door een natuurlijke schommeling. Eerlijk gezegd is de wetenschap er nog niet helemaal zeker van. Waar we voor temperatuur de stijging goed kunnen verklaren aan de hand van klimaatverandering, is dat voor windsnelheid veel minder het geval. We kunnen dus ook niet zo goed voorspellen wat er in de toekomst zal gebeuren.

Een ding is zeker: we moeten ons op de fiets niet langer druk maken over die vervelende stijgende windsnelheid! Wel is het zo dat in Ukkel de windsnelheid gestegen is tussen 2005 en vandaag. In onze perceptie is er dus al jarenlang meer wind.

Deze vraag werd beantwoord door:
Dr. ir. Jan Rongé

Katholieke Universiteit Leuven

  • Richting Morgen
  • WetenschapsInformatieNetwerk
  • FRIS Onderzoeksportaal
  • EWI