Een wetenschappelijke vraag?

‹ Terug naar de zoekresultaten

Waarom schrijf je aluminiumsulfide als Al2S3?

Thema: Chemie

Vraag gesteld door: David (16 jaar)

Context van de vraag:

Als ik de structuurformule van de binding tussen aluminium en zwavel neerschrijf, kom ik bijS = Al - S - Al = S.In die structuur heeft elk zwavelatoom dan 8 electronen in de buitenste schil, maar de aluminiumatomen hebben er maar 6. Hoe komt het dat?

Antwoord:

Beste David,

zoals je zelf aanhaalt, heeft aluminium maar 6 elektronen op zijn buitenste schil, wat in strijd is met de octet-regel. Dus zoals je zelf aanvoelt, klopt er iets niet in de Lewis-structuur die je hebt neergeschreven.

Het probleem is dat Lewis-structuren vooral nuttig zijn voor organische moleculen - denk aan alkanen, alkenen en alkynen, die je misschien al hebt gezien in de les.

Aluminiumsulfide is echter geen organische verbinding, maar een zout. Zouten bestaan uit ionen met tegengestelde ladingen, in dit geval Al3+ en S2-. Om een neutraal geheel te vormen heb je dus 2 aluminiumionen nodig per 3 zwavelionen - zoals je zelf correct vermeldde. Deze tegenstelde ladingen zullen elkaar aantrekken, zodat bindingen tussen positieve en negatieve ladingen ontstaan: we spreken van ionaire bindingen.

Net als in keukenzout, NaCl, krijgen we zo uiteindelijk een kristalrooster, waarin de ionen zó gestapeld zitten dat ze perfect omgeven zijn door buren met een tegengestelde lading. In het kristalrooster van Al2S3 zitten er dus 4 negatieve zwavelionen rond elk positief aluminiumion én omgekeerd. Meer in detail spreken we van een Wurtzite-structuur, waarvan je een voorbeeld vindt op de afbeelding hiernaast.

Een kristalrooster is echter moeilijk om neer te schrijven en daarom wordt voor zouten meestal de brutoformule(Al2S3) gebruikt, zodat chemisten niet steeds een kristalrooster hoeven te tekenen.

Samengevat: Lewis-structuren werken goed voor organische moleculen. Voor zouten gebruiken we best kristalroosters, maar om praktische redenen wordt vaak de brutoformule gehanteerd.

Deze vraag werd beantwoord door:
Dr. Geert-Jan Graulus

Universiteit Hasselt

  • Richting Morgen
  • WetenschapsInformatieNetwerk
  • FRIS Onderzoeksportaal
  • EWI